16. apríla končí veľkorozmerný zber

[2019-04-15]
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že zber objemného odpadu bude ukončený dňa 16. 04. 2019 (utorok), kedy sa vykoná posledný zber na uliciach, kde nebol realizovaný.
Po tomto termíne sa akýkoľvek objemný odpad vyložený pred rodinným domom bude považovať za čiernu skládku.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond