Výberové konania na riaditeľov školských a predškolských zariadení

[2019-04-09]

Prílohy

  • Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa MŠ na Ulici D. Štúra v Seredi PDF [233 KB]
  • Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa MŠ na Komenského ulici v Seredi PDF [232 KB]
  • Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi PDF [234 KB]
  • Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZUŠ Jána fischera Kvetoňa v Seredi PDF [234 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond