Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Štefan Tisoň, Peter Žák, Róbert Kališ, Miroslav Kurčinka, Marko Maruna, Tien Nguyen Van, Miroslav Červeň, Mário Kondel, Verenika Fenclová, Štefan Majnek, Mário Matyáš, Marek Doman, Silvia Bihariová, Igor

[2019-01-31]
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Štefan Tisoň, Peter Žák, Róbert Kališ, Miroslav Kurčinka, Marko Maruna, Tien Nguyen Van, Miroslav Červeň, Mário Kondel, Verenika Fenclová, Štefan Majnek, Mário Matyáš, Marek Doman, Silvia Bihariová, Igor Čarádi, Ivan Filo

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Štefan Tisoň, Peter Žák, Róbert Kališ, Miroslav Kurčinka, Marko Maruna, Tien Nguyen Van, Miroslav Červeň, Mário Kondel, Verenika Fenclová, Štefan Majnek, Mário Matyáš, Marek Doman, Silvia Bihariová, Igor PDF [281 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond