Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Mário Mozola, František Mizera, Michaela Vágóová, Zlatica Stojková, Pavol Stojka

[2019-01-28]
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Mário Mozola, František Mizera, Michaela Vágóová, Zlatica Stojková, Pavol Stojka

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Mário Mozola, František Mizera, Michaela Vágóová, Zlatica Stojková, Pavol Stojka PDF [278 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond