Oznámenie o prevzatí zásielky na pošte Dušan Paľov, Marek Molnár, Ľubomír Bačík, Jozef Bombera, Jana Rusnáková, Pavol Sojka, Peter Jakubek

[2019-01-25]

Prílohy

  • Oznámenie o prevzatí zásielky na pošte Dušan Paľov, Marek Molnár, Ľubomír Bačík, Jozef Bombera, Jana Rusnáková, Pavol Sojka, Peter Jakubek PDF [278 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond