Právne poradenstvo na mestskom úrade - termíny

[2019-01-15]
Termíny právneho poradenstva na mestskom úrade :
 
21.01.2019 - pondelok -09:00h-10:00h
04.02.2019 - pondelok - 09:00h-10:00h
20.02.2019 – streda - 16:00h-17:00h
04.03.2019 – pondelok - 09:00h-10:00h
18.03.2019 - pondelok - 09:00h-10:00h
03.04.2019 - streda - 16:00h-17:00h
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond