Výzva primátora na spoluúčasť pri vytvorení Redakčnej rady Seredských noviniek pre obdobie 12/2018 -11/2022

[2018-12-14]
Vyzývam touto cestou občanov, ktorí majú záujem pracovať ako členovia Redakčnej rady mestom vydávaných Seredských noviniek, aby tento svoj záujem  oznámili písomne na adresu Silvia Adamčíková, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď, alebo mailom na adrese silvia.adamcikova@sered.sk, so stručným popisom dôvodov a skúseností pre túto prácu najneskôr do 25. 1. 2019.
 
O zložení redakčnej rady rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním.   
                                                                                                   
 Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta Sereď
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond