Oznámenie o prevzatí poštovej zásielky na MsÚ v Seredi Katarína Balogová

[2018-11-02]

Prílohy

  • Oznámenie o prevzatí poštovej zásielky na MsÚ v Seredi Katarína Balogová PDF [195 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond