Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Nový Majer

[2018-10-22]
Výrub 1 ks listnatého stromu (Salix) -  Sereď,  Nový Majer,  parc. reg. „C“ č. 3952/21  k. ú. Sereď.
 

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Nový Majer PDF [212 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond