Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Róbert Scheimer, Ivan Novák, Iveta Stojková, Viera Urminská, Zlatica Lakatošová

[2018-10-19]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Róbert Scheimer, Ivan Novák, Iveta Stojková, Viera Urminská, Zlatica Lakatošová PDF [278 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond