Pozvánka pre seniorov na kultúrny program Ďakujeme Vám!

[2018-10-05]
Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry v Seredi pozývajú seniorov mesta na spoločensko-kultúrne podujatie, ktoré sa bude konať 11.10.2018 (vo štvrtok) o 14.30 hod. v estrádnej sále DK v Seredi pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším. V programe vystúpi spevácky zbor POHODA a OTTO WEITER. O občerstvenie je postarané. Vstup voľný.

Prílohy

  • Pozvánka pre seniorov na kultúrny program Ďakujeme Vám! PDF [236 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond