Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

[2018-09-19]
Dobrý deň.
 
Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb
Predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019 – 2023.
Svoje pripomienky zasielajte do 31.októbra 2018 do 12,00 hod. na mailovú adresu silvia.adamcikova@sered.sk
 
Ďakujeme za spoluprácu.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond