Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ivan Szabó, Iveta Martinkovičová, Zlatica Stojková, Helena Stojková, Lukáš Hochel

[2018-09-11]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ivan Szabó, Iveta Martinkovičová, Zlatica Stojková, Helena Stojková, Lukáš Hochel PDF [277 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond