Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z.z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 30. septembra 2023 od 7:00 do 22:00 h.
 

Právna úprava k voľbám

  • Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF [1.18 MB]
  • Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb PDF [204 KB]
 

Výsledky volieb

 
Informácie k voľbám: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
 
Organizačno-technické zabezpečenie volieb :  
Adamčíková Silvia, PhDr.
tel. č. 031/7892094, klapka 254
tel. č. 0905 556 879
e-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
Kancelária č. 9
 
Pešková Viera
tel. č. 031/7892094, klapka 253
e-mail: viera.peskova@sered.sk
Kancelária č. 8
 
Endel Marek, Mgr.
tel. č. 031/7892094, klapka 243
tel. č. 0918 450 854
e-mail: informatik@sered.sk
Kancelária č. 11
 
Sídlo:
Mestský úrad
Námestie republiky 1176/10
Sereď
 
Pondelok:
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:00 hod.
Utorok:*
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:00 hod.
Streda:
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 17:00 hod.
Štvrtok:
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 15:00 hod.
Piatok:
08:00 - 12:00 hod.
 
 
* V utorok má stránkový deň len pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva a kancelária prvého kontaktu. Ostatné oddelenia majú nestránkový deň.
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe