Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.
 

Právna úprava k voľbám

 • Rozhodnutie predsedu NR SR č.209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov PDF [212 KB]
 • Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PDF [1.01 MB]
 

Informácie pre voličov a kandidátov

 • Informácia o spôsobe hlasovania PDF [132 KB]
 • Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – voľby do orgánov samosprávnych krajov PDF [138 KB]
 • Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – voľby do orgánov samosprávy obcí PDF [138 KB]
 • Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí PDF [206 KB]
 • Počet obyvateľov mesta Sereď PDF [333 KB]
 • ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Seredi PDF [211 KB]
 • ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta Sereď PDF [192 KB]
 • ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva TTSK - volebný obvod č. 2 PDF [123 KB]
 • ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu TTSK PDF [105 KB]
 

Volebné okrsky

 
 


Kontaktná osoba:
  
Adamčíková Silvia, PhDr.
tel. č. 031/7892094, klapka 254
tel. č. 0905 556 879
e-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
Kancelária č. 9
 
 
Sídlo : Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10. Sereď
 
Úradné hodiny: 

Pondelok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Utorok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Streda 
8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Štvrtok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Piatok 
8,00 – 12,00
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-07-22
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond