Celoplošné testovanie na COVID-19

  • COVID-19: Uznesenie vlády SR č. 665 z 18. októbra 2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu pdf [287 KB]
 
Termín: 31.10. – 1.11.2020
Čas testovania:    07:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 22:00 hod. (ešte sa môže zmeniť)
 

Schválené odberné miesta (OM) pre testovanie v meste Sereď

 
1. Dom kultúry, Školská ul. – vstup pred estrádnou sálou  -  https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3447
2. Dom kultúry, Školská ul. – vstup z Mlynárskej ul. - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3448
3. ZŠ Fándlyho ul. Fándlyho 763/7A – hlavný vchod  - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3449
4. Mestský úrad, Nám. republiky 10 – vchod cez rampu napravo vchodu na MśÚ (bezbariérový) - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3450
5. ZŠ Komenského, ul. Komenského 1227/8 – hlavný vchod budova A - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3451
6. Futbalový štadión, hlavná tribúna, Športová ul. (bezbariérový) - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3452
7. Denné centrum, Jesenského ul. – vchod od pohostinstva - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3453
8. Futbalový štadión ŠKF Horný Čepeň - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3454
9. Športová hala – Sokolovňa, Kostolná ul, – vchod na tribúnu - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3455
10. Veterán club, Starý most – vchod pred dreveným mostom do Campingu (bezbariérový) - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3456
11. Amfiteáter, Parková ul. (bezbariérový) - https://somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/3457
 

Odberné miesta na testovanie COVID-19

PRIDELENIE ODBERNÝCH MIEST JEDNOTLIVÝM ULICIAM V MESTE

Testovanie COVID-19

 

Zaradenie ulíc k testovacím miestam

 
Každé OM bude pred testovaním, po testovaní v sobotu aj v nedeľu dezinfikované hasičmi.
 
Mesto Sereď už má administratívnych pracovníkov. Budú po dvoch na každom odbernom mieste po celý čas v sobotu aj v nedeľa. Boli všetci už telefonicky kontaktovaní. Ešte im podáme bližšie inštrukcie ako aj nám budú známe.
Mesto Sereď už má dobrovoľníkov. Prihlásilo sa ich cca 70 za 2 dni cez formulár na stránke mesta či mailom, resp. z radov zamestnancov mesta sú aj náhradníci. Ich úlohou bude pomáhať pri testovaní na kratšie časové úseky. Takisto budú kontaktovaní v najbližšom čase.
Mesto hľadá aj zdravotnácky personál na tieto odbery, dobrovoľníci sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára do štvrtka 29. 10. 22:00.
 

ČINNOSTI NA ODBEROVOM MIESTE 

 
Stanovište č. 1: Vchod na odberové miesto.
Príslušník polície riadi usmerňuje vstup občanov do odberovej miestnosti, dohliada na dodržovanie verejného poriadku a dodržiavaní bezpečných min. 2-metrových odstupov medzi občanmi. Po vstupe do odborného miesta si občan dezinfikuje ruky určeným dezinfekčným prostriedkom.
 
Stanovište č. 2: Administrácia
Administratívny pracovník vyzve občana k predloženiu občianskeho preukazu resp. iného dokladu totožnosti (deti karta poistenca).  Zapíše údaje a pridelí občanovi identifikačné číslo. Podá mu papierovú vreckovku a vyzve ho aby si šiel na určené miesto odkašľať a vyfúkať nos. Po vykonaní uvedených úkonov občan vhodí použitú vreckovku do odpadovej nádoby a presunie sa na samotné odberové miesto.
 
Stanovište č. 3: Odberové miesto
Občan odovzdá identifikačné číslo zdravotníckemu pracovníkovi. Následne je vyzvaný k tomu, aby si sňal prekrytie nosa a úst. Zdravotnícky pracovník vykoná úkon odberu biologickej vzorky. Občan je po odobratí odchádza do priestoru, kde čaká na výsledok testu – cca 25min.
 
Stanovište č. 4: Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu.
Zdravotnícky pracovník odovzdá certifikát a pokyny pre občana v obálke na základe identifikačného čísla občanovi po jeho zdokladovaní sa.
 
Stanovište č. 5: Východ z odberového miesta.
Po prevzatí zdravotníckeho certifikátu občan odchádza z odberového miesta.
 
Bližšie detaily sú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva obrany SR.
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-10-31
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond