Koronavírus informácie Sereď

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľom Serede balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste. 
Mesto prijíma ďalšie opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou :
 
Je povinné nosenie rúšok v interiéroch a  v exteriéri v mestách a obciach. 
Dodržujte v akomkoľvek rade odstup aspoň 2 metrov (pokladňa, pošta, úrady a iné).
 
Testovať sa môžete v Seredi na Trnavskej ul. termín sa prideľuje cez rezervačný systém korona.gov.sk
 

MESTSKÝ ÚRAD

Od pondelka 4.5.2020 sú úradné hodiny na Mestskom úrade tak, ako boli pred vznikom mimoriadnej situácie.
 
Pondelok        08,00 – 12,00          13,00 – 15,00
Utorok             08,00 – 12,00          13,00 – 15,00
Streda             08,00 – 12,00           13,00 – 17,00
Štvrtok             08,00 – 12,00          13,00 – 15,00
Piatok              08,00 – 12,00
 
Vstup a pohyb po budove len po zmeraní teploty a odsúhlasení vstupu s prekrytím dýchacích ciest (rúško, šál, šatka).
Dezinfikonavanie rúk je umiestnené pri vstupe do budovy. Dodržujte 2-metrové odstupy.
Odporúčaná je mailová a telefonická komunikácia, na veci úradné je možné využiť aj slovensko.sk.
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094 - telefónna ústredňa
 
(všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad)
 
Zasadnutia a schôdze orgánov územnej samosprávy
Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečuje mesto v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory orgánov územnej samosprávy (používanie rúška, dezinfekcia rúk alebo používanie rukavíc, odstup minimálne 2 metre, zákaz podávania rúk).
 
MATRIKA
Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky počas preventívnych opatrení
Duplikáty rodných, sobášnych a úmrtných listov Tieto dokumenty sa vydávajú v plnom rozsahu.
Vydanie úmrtného listu je zabezpečené v plnom rozsahu.
Prijímanie žiadostí o uzavretie manželstva je zabezpečené v plnom rozsahu. Už dohodnuté sobáše sa konajú podľa plánu za sprísnených hygienických pravidiel (v sobášnej sieni môžu byť prítomní: novomanželský pár, dvaja svedkovia, oddávajúci poslanec spolu s matrikárkou a hostia pri dodržaní odstupov). Snúbenci majú možnosť si do konca roka naplánovať termíny na uzatvorenie manželstva.
Služby matriky sú zabezpečené v plnom rozsahu.
Do priestorov pohrebného obradu je umožnený vstup iba s prekrytými hornými dýchacími cestami a za použitia dezinfekcie alebo rukavíc. Odstup medzi účastníkmi pohrebu musí byť minimálne 2 metre a účastníci pohrebu si nesmú podávať ruky.

NÁKUPY PRE RIZIKOVÉ SKUPINY A ĽUDÍ V KARANTÉNE

Telefónne linky mesta Sereď 031 – 7892392, 7892393, 7892094 slúžia  na zabezpečenie nákupu potravín, liekov, drogérie od pondelka do piatku v čase 08,00 – 10,00 hod. Linky sú určené osamelo žijúcim seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým rodičom s deťmi a ľuďom v karanténe. Prosíme občanov, aby túto linku použili len v čase najväčšej núdze.
 

SOCIÁLNE SLUŽBY

Opatrovateľská služba pre klientov v domácnosti je zabezpečovaná v plnom rozsahu.
Denné centrum seniorov je zatvorené.
Zákaz návštev v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi.
 

KULTÚRA, ŠKOLSTVO A ŠPORT

Hromadné podujatia sú zakázané.
 
Zatvorené sú verejné športoviská, športuje individuálne podľa pokynov hygieny.
 
Všetky detské ihriská v meste sú do odvolania uzavreté.
 
Mestská plaváreň zostáva do 31. decembra 2020 zatvorená.
 
Základné školy, materské školy a školské jedálne a školské kluby detí sú otvorené podľa aktuáneho nariadenia hygienika a ministerstva školstva. Žiaci druhého stupňa základných škôl a ZUŠ sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou. Školské jedálne budú poskytovať stravu pre žiakov ktorí sa zúčastnili vyučovacieho procesu. Centrá voľného času sú zatvorené.
 
Všetky kultúrne podujatia domu kultúry Sereď plánované v prvom polroku 2020 sú zrušené vrátane Seredského hodového jarmoku. Už zaplatené vstupné DK Sereď vrátilo tým,  ktorí zaplatili online na účet, z ktorého bola prijatá platba.
 
Vstupné zaplatené v pokladni kina v hotovosti sa bude vracať po otvorení prevádzky pokladne.
 
Kino NOVA je zatvorené.
 
 

ZDRAVOTNÍCTVO

Dodržujte prosím odstupy v rade a majte na sebe stále rúško či iný kryt úst pri vstupe či už k lekárovi do čakárne, na poliklinike, alebo v lekárni. Pri vstupe do priestorov postupujte podľa pokynov personálu.
 
Pri vstupe na polikliniku Vám zmeria telesnú teplotu poverený zamestnanec polikliniky – zdravotná sestra.
Po zmeraní teploty si vydezinfikujete ruky. Vypíšete príslušný formulár a zdravotná sestra Vás podľa zdravotného stavu a uvedených ťažkostí usmerní do príslušnej ambulancie.
 
 

EKONOMIKA

Mesto Sereď v spolupráci so ZMOS a Úniou miest pripravujú návrh opatrení na zmiernenie dopadov na ekonomiku a chod mesta, spoločností, škôl  v súvislosti s koronavírusom. ZMOS a Únia miest bude komunikovať s novou vládou.
 
Zostáva nariadenie prevádzkovateľom potravín a drogérií umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod do 11:00 hod vstup iba osobám nad 65 rokov.
 
Odporúčame platiť poplatky a iné platby mestu elektronickou formou. 
 
 

DOPRAVA

MHD Sereď dňom 17. 3. 2020 bude premávať v obmedzenom režime ako v medzisviatkovom období na konci kalendárneho roka. Znamená to, že spoje označené značkou „x10“ a „x27“ nebudú premávať. Vstup do vozidla bude umožnený iba strednými, resp. zadnými dverami. Cestujúci musí mať na ústach rúško, respirátor resp. mať inak zakrytý nos a ústa. Nepristupovať k vodičom – bude vyznačená ochranná zóna vodiča. MHD bude vykonávaná bezplatne. Toto opatrenie platí do odvolania.
 

KRÍZOVÝ ŠTÁB MESTA SEREĎ

 

Koronavírus - krízový štáb mesta Sereď

 

PODROBNÉ INFORMÁCIE

 
Informácia pre občanov k vybavovaniu agendy právneho a majetkového referátu - december 2020
Informácia k ďalšiemu otváraniu škôl v Seredi
Aktuálne informácie mesta Sereď v oblasti školstva po ďalšom uvoľňovaní opatrení od 10. júna 2020
Obnovená prevádzka seredských škôl
Otváranie škôl v meste Sereď
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – povinnosti pri zasadnutiach a schôdzach štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
Prevádzka trhoviska od 2. mája
Otváranie vonkajších športovísk v Seredi
Usmernenie pre dobrovoľníkov, ktorí sa budú počas platnosti zákazu vychádzania v zmysle uznesenia vlády č. 207 zo 6. apríla 2020 podieľať na zabezpečení činnosti karanténnych zariadení
Vstup na MsÚ v Seredi od 30.3.2020
Opatrenia mesta Sereď pre oblasť školstvo z 25.03.2020
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-05-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond