Koronavírus informácie Sereď

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľom Serede balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste. 
Mesto prijíma ďalšie opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou :
 
Zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.
Dodržujte v akomkoľvek rade odstup aspoň 2 metrov (pokladňa, pošta, úrady a iné).
 

MESTSKÝ ÚRAD

Mestský úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený, poskytovanie služieb občanom je preto dočasne obmedzené. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
 
Od pondelka 23.03.2020 je vchod do budovy MsÚ zatvorený. Odporúčaná je mailová a telefonická komunikácia, na veci úradné je možné využiť aj slovensko.sk.
 
V prípade nevyhnutnej návštevy úradu vstúpte do budovy len hlavným vchodom. Dodržujte 2-metrové odstupy v rade pred mestským úradom a majte na sebe stále rúško či iný kryt úst a nosa. Pri vstupe do budovy MsÚ a aj počas celého pobytu. Pri vchode Vás vpustí a usmerní zamestnanec úradu
 
Osobný vstup je možný len od pondelka do piatku v čase od 8:00 – 12:00 hod.
 
Postupujte podľa pokynov zamestnanca MsÚ, ktorý vykonáva stálu službu. Pri vstupe Vám zmeria telesnú teplotu, poskytne dezinfekčný gél na ruky a usmerní Vás kam pôjdete. Ak bude treba – počkajte prosím.
 
Svoju agendu si môžete vybaviť aj elektronicky či telefonicky v tieto hodiny:
Pondelok        08,00 – 12,00          13,00 – 15,00
Utorok             08,00 – 12,00          13,00 – 15,00
Streda             08,00 – 12,00           13,00 – 17,00
Štvrtok             08,00 – 12,00          13,00 – 15,00
Piatok              08,00 – 12,00
 
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094 - telefónna ústredňa
 
(všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad)
 
Odporúčame platiť poplatky a iné platby mestu elektronickou formou. Je možnosť platby aj bankomatovou kartou (aj na zbernom dvore – tam IBA bankomatovou kartou).
 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku pracuje od 23.03.2020 v obmedzenom režime v čase úradných hodín MsÚ a to každý pracovný deň od 8.00 hod. do 12.00 hod. až do odvolania.
 
Odporúčaná je mailová a telefonická komunikácia.
 
Správne konania s ústnym pojednávaním a  miestnym zisťovaním budú vykonávané tiež len v obmedzenom režime a s malým počtom  účastníkov konania. Termíny budú stanovené v mesačnom až dvojmesačnom predstihu, s tým, že ak bude aj naďalej pretrvávať súčasná situácia a bude potrebné dodržiavať  preventívne bezpečnostné opatrenia, termíny týchto konaní môžu byť zmenené. Účastníci konania budú o tejto skutočnosti správnym orgánom vopred informovaní.
 
Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky počas preventívnych opatrení
Duplikáty rodných, sobášnych a úmrtných listov Tieto dokumenty sa momentálne nevydávajú. Vydanie prvého výpisu rodného listu Do 60 dní od narodenia dieťaťa ošetrujú lekári dieťa aj na preukaz poistenca matky, nie je teda nutné žiadať z tohto dôvodu o vydanie rodného listu. Vydanie prvého výpisu úmrtného listu Na pochovanie zomrelého je postačujúci List o prehliadke mŕtveho, nie je potrebný úmrtný list. Podanie Žiadosti o uzavretie manželstva Táto agenda je momentálne pozastavená. Už dohodnuté sobáše sa konajú podľa plánu za sprísnených hygienických pravidiel (v sobášnej sieni môže byť prítomný len novomanželský pár, dvaja svedkovia a oddávajúci poslanec spolu s matrikárkou).
 
Mestská polícia robí prevenciu. V prípade potreby treba volať číslo 159.
 

RÚŠKA PRE SENIOROV A NÁKUPY PRE RIZIKOVÉ SKUPINY A ĽUDÍ V KARANTÉNE

Distribúciu rúšok pre seniorov v meste nad 75 rokov končíme v stredu 25.3.2020. Ak obyvateľ mesta narodený pred rokom 1945 (vrátene 1945) nedostal do 25.03.2020 rúško – nech kontaktuje linky 031 – 7892392, 7892393, 7892094 v čase pondelok až piatok od 08,00 – 12,00hod. 25.03.2020 začíname distribúciu rúšok pre seniorov narodených 1946 – 1955. Buďte doma prosím. Donesieme Vám rúška na Vaše adresy trvalého pobytu a vhodíme do schránok, aby sa predišlo osobnému kontaktu.
 
Telefónne linky mesta Sereď 031 – 7892392, 7892393, 7892094 slúžia aj na zabezpečenie nákupu potravín, liekov, drogérie od pondelka do piatku v čase 08,00 – 10,00 hod. Linky sú určené osamelo žijúcim seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým rodičom s deťmi a ľuďom v karanténe. Prosíme občanov, aby túto linku použili len v čase najväčšej núdze.
 

SOCIÁLNE SLUŽBY

Pohrebné obrady sa uskutočňujú len pri hrobovom mieste za účasti najbližších príbuzných.
Denné centrum seniorov je zatvorené.
Zákaz návštev v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi.
 

KULTÚRA, ŠKOLSTVO A ŠPORT

Až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
 
Všetky školy, škôlky aj detské ihriská v meste sú do odvolania uzavreté.
Ešte tento týždeň zverejníme informácie ohľadom postupu poplatkov do CVČ, ŠKD, MŠ a iných.
Do konca mesiaca marec zverejníme informácie ohľadom prijímanie do škôl a škôlok.
 
Uzavreté pre verejnosť sú múzeum, kino, dom kultúry aj knižnica.
Všetky kultúrne podujatia domu kultúry Sereď plánované v prvom polroku 2020 sú zrušené vrátane Seredského hodového jarmoku. Už zaplatené vstupné DK Sereď vráti tým ktorý zaplatili online na účet, zktorého bola prijatá platba. Vstupné zaplatené v pokladni kina v hotovosti bude riešené postupne podľa pokynov úradu verejného zdravotníctva - aktuálne zákaz prevádzkovania pokladne na predaj vstupeniek.
 

ZDRAVOTNÍCTVO

Dodržujte prosím odstupy v rade a majte na sebe stále rúško či iný kryt úst pri vstupe či už k lekárovi do čakárne, na poliklinike, alebo v lekárni. Pri vstupe do priestorov postupujte podľa pokynov personálu.
 
Pri vstupe na polikliniku Vám zmeria telesnú teplotu poverený zamestnanec polikliniky – zdravotná sestra.
Po zmeraní teploty si vydezinfikujete ruky. Vypíšete príslušný formulár a zdravotná sestra Vás podľa zdravotného stavu a uvedených ťažkostí usmerní do príslušnej ambulancie.
 
 

EKONOMIKA

Mesto Sereď v spolupráci so ZMOS a Úniou miest pripravujú návrh opatrení na zmiernenie dopadov na ekonomiku a chod mesta, spoločností, škôl  v súvislosti s koronavírusom. ZMOS a Únia miest bude komunikovať s novou vládou.
 
Otvorené pre vstup do prevádzky sú potraviny, drogérie a lekárne. V obchodoch budú vyhradené hodiny pre seniorov a to v čase 9:00 - 12:00.
 
Odporúčame platiť poplatky a iné platby mestu elektronickou formou. Je možnosť platby aj bankomatovou kartou (aj na zbernom dvore – tam IBA bankomatovou kartou).
 
Poplatky mestu a jeho organizáciám :
- výmery na záber verejného priestranstva (200 € ročne) neboli ešte distribuované a zatiaľ sú stopnuté
- daň za nehnuteľnosti je úplne stopnutá a ak začneme tak s fyzickými osobami
- daň za psa je stopnutá
- ak začneme s distribúciou výmerov – tak ako prvé by boli výmery za odpady a to len pre fyzické osoby
- čo sa týka nájmov za mestské priestory (resp. priestory Správy majetku Sereď) – pozastavené. Plánujeme vystaviť dobropisy a opravné faktúry za marec podľa skutočnej doby používania.
 

DOPRAVA

MHD Sereď dňom 17. 3. 2020 bude premávať v obmedzenom režime ako v medzisviatkovom období na konci kalendárneho roka. Znamená to, že spoje označené značkou „x10“ a „x27“ nebudú premávať. Vstup do vozidla bude umožnený iba strednými, resp. zadnými dverami. Cestujúci musí mať na ústach rúško, respirátor resp. mať inak zakrytý nos a ústa. Nepristupovať k vodičom – bude vyznačená ochranná zóna vodiča. MHD bude vykonávaná bezplatne. Toto opatrenie platí do odvolania.
 

KRÍZOVÝ ŠTÁB MESTA SEREĎ

 

Koronavírus - krízový štáb mesta Sereď

 

PODROBNÉ INFORMÁCIE

 
Vstup na MsÚ v Seredi od 30.3.2020
Opatrenia mesta Sereď pre oblasť školstvo z 25.03.2020
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-03-29
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond