Koronavírus informácie Slovensko

Ústredný krízový štáb SR vyhlásil na Slovensku mimoriadnu situáciu. 
V tejto súvislosti zavádza Vláda SR postupne nasledovné opatrenia:
 
- Pohybovať po verejnosti v obciach sa môže len so zakrytím horných a dolných dýchacích ciest.  
- Zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb.
- Maloobchodné prevádzky v režime podľa aktuálneho nariadenia verejného hygienika.
- Pri vstupe do budov zakrytie dýchacích ciest, zákaz podávania rúk a povinná dezinfekcia rúk.
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia). Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.
Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.
 
Informácie národného centra zdravotných informácií
 
Úrad verejného zdravia
 
Interaktívna mapa rozšírenia koronavírusu v SR 
 
Informačný portál Trnavského samosprávneho kraja
 
Ako si správne umývať ruky
 

COVID-19: Ďalšie informácie

 • COVID-19: Uznesenie vlády SR 30/2021 z 18.1.2021 - testovanie a zákaz vychádzania PDF [210 KB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR č. 804 z 16. decembra 2020 - zákaz vychádzania PDF [206 KB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbre 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a PDF [198 KB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR č. 665 z 18. októbra 2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu PDF [287 KB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 - obmedzenie slobody pohybu od 24. októbra 2020 PDF [203 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika PDF [123 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev PDF [106 KB]
 • COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF [170 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška PDF [110 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza PDF [162 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy PDF [113 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena PDF [111 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - výnimky PDF [96 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia PDF [118 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza PDF [147 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška PDF [108 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby PDF [111 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2. fáza PDF [127 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby PDF [108 KB]
 • COVID-19: Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy PDF [163 KB]
 • COVID-19: Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport PDF [112 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia PDF [126 KB]
 • COVID-19: Opatrenia pre nosenie rúšok PDF [124 KB]
 • COVID-19: Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov PDF [1 MB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR 207/2020 rozšírenie opatrení núdzového stavu PDF [191 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia PDF [120 KB]
 • COVID-19: Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat PDF [678 KB]
 • COVID-19: Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín PDF [1.08 MB]
 • COVID-19: Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia hlavného hygienika SR PDF [226 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia PDF [214 KB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR 169/2020 - Rozšírenie núdzového stavu PDF [291 KB]
 • COVID-19: Možnosti predchádzania šírenia vírusov a baktérií v exponovanom období PDF [419 KB]
 • COVID-19: Opatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu PDF [194 KB]
 • COVID-19: Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom PDF [345 KB]
 • COVID-19: Vyhlásenie mimoriadnej situácie PDF [282 KB]
 • COVID-19: Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok PDF [156 KB]
 • COVID-19: Zmena a doplnenie opatrení hlavného hygienika SR zo 16.3.2020 PDF [843 KB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu PDF [196 KB]
 • COVID-19: Informácia o poskytovaní poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie PDF [284 KB]
 • COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 - piata aktualizácia PDF [452 KB]
 • COVID-19: Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia PDF [452 KB]
 • COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom PDF [381 KB]
 • COVID-19: Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené PDF [280 KB]
 

Koronavírus - krízový štáb mesta Sereď

 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-03-21
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond