Koronavírus informácie Slovensko

Ústredný krízový štáb SR vyhlásil na Slovensku mimoriadnu situáciu. 
Od 19. 3. 2020 platí pre celý sektor zdravotníctva núdzový stav.
V tejto súvislosti zavádza Vláda SR postupne nasledovné opatrenia:
 
- Zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.
- Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov). Vstup na územie SR bude umožnený len občanom s trvalým/prechodným pobytom na Slovensku, slovenským cestovným pasom alebo povolením k pobytu.
- Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk (tzn. zrušenie všetkých letov).
- Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.
- Povinná 14 dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, nedodržanie sa trestá pokutou 1659 €.
- Zatvorenie škôl a školských zariadení do odvolania.
- Zrušenie bezplatnej vlakovej dopravy pre študentov až do znovuotvorenia škôl.
- Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení, zrušenie všetkých hromadných podujatí do odvolania.
- Zatvorené všetky maloobchodné prevádky okrem výnimiek - potraviny, drogérie, lekárne a ďalšie podľa aktuálneho rozhodnutia verejného hygienika.  
- V nedeľu budú všetky prevádzky zatvorené. Jeden deň v týždni tak bude slúžiť pre prevádzky ako sanitárny deň a na oddych zamestnancov.
- V obchodoch budú vyhradené hodiny pre seniorov a to v čase 9:00 - 11:00.
- Zatvorené budú zábavné podniky, diskotéky, aquaparky, fitnescentrá a rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier. 
- Reštaurácie zostanú otvorené do 20:00, avšak, iba na výdaj jedla a donášku a na konzumáciu na terasách podľa usmernení hlavného hygienika.  
- Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Všetky medzinárodné spoje (vlaky, autobusy, lode) sú zrušené do odvolania.
- Od 30. marca povinné meranie teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade.
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 11. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.
Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.
 
Informácie národného centra zdravotných informácií
 
Úrad verejného zdravia
 
Interaktívna mapa rozšírenia koronavírusu v SR 
 
Informačný portál Trnavského samosprávneho kraja
 
Ako si správne umývať ruky
 

COVID-19: Ďalšie informácie

 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy PDF [113 KB]
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena PDF [111 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - výnimky PDF [96 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia PDF [118 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza PDF [147 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška PDF [108 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby PDF [111 KB]
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2. fáza PDF [127 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby PDF [108 KB]
 • COVID-19: Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy PDF [163 KB]
 • COVID-19: Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport PDF [112 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia PDF [126 KB]
 • COVID-19: Opatrenia pre nosenie rúšok PDF [124 KB]
 • COVID-19: Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov PDF [1 MB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR 207/2020 rozšírenie opatrení núdzového stavu PDF [191 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia PDF [120 KB]
 • COVID-19: Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat PDF [678 KB]
 • COVID-19: Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín PDF [1.08 MB]
 • COVID-19: Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia hlavného hygienika SR PDF [226 KB]
 • COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia PDF [214 KB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR 169/2020 - Rozšírenie núdzového stavu PDF [291 KB]
 • COVID-19: Možnosti predchádzania šírenia vírusov a baktérií v exponovanom období PDF [419 KB]
 • COVID-19: Opatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu PDF [194 KB]
 • COVID-19: Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom PDF [345 KB]
 • COVID-19: Vyhlásenie mimoriadnej situácie PDF [282 KB]
 • COVID-19: Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok PDF [156 KB]
 • COVID-19: Zmena a doplnenie opatrení hlavného hygienika SR zo 16.3.2020 PDF [843 KB]
 • COVID-19: Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu PDF [196 KB]
 • COVID-19: Informácia o poskytovaní poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie PDF [284 KB]
 • COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 - piata aktualizácia PDF [452 KB]
 • COVID-19: Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia PDF [452 KB]
 • COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom PDF [381 KB]
 • COVID-19: Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené PDF [280 KB]
 

Koronavírus - krízový štáb mesta Sereď

 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-05-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond