Údržba mesta

Himpán Ján, Ing.

vedúci údržby mesta

Kancelária: 31
Klapka: 255

0918 815 726
jan.himpan@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-04-08
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond