Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda NR SR rozhodnutím č. 28/2019 zo dňa 1. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň konania na sobotu 25. mája 2019.
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 
Informácie k voľbám na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 sa konajú v sobotu 25. 05. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
 

Organizácia volieb

 
Organizačné zabezpečenie volieb  :  
Adamčíková Silvia, PhDr.
tel. č. 031/7892094, klapka 254
tel. č. 0905 556 879
e-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
Kancelária č. 9
 
 
Sídlo : Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10. Sereď
 
Úradné hodiny: 

Pondelok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Utorok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Streda 
8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Štvrtok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Piatok 
8,00 – 12,00
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-02-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond