Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Predseda NR SR rozhodnutím č. 8/2019 zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania prvého kola na sobotu 16. marca 2019 a druhého kola na sobotu 30. marca 2019.
 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

 
 
 
 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
 
 

Organizácia voliebOrganizačné zabezpečenie volieb  :  
Adamčíková Silvia, PhDr.
tel. č. 031/7892094, klapka 254
tel. č. 0905 556 879
e-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
Kancelária č. 9
 
 
Sídlo : Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10. Sereď
 
Úradné hodiny: 

Pondelok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Utorok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Streda 
8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Štvrtok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Piatok 
8,00 – 12,00
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-02-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond