Komisia sociálna a kultúrna

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: MUDr. Miroslav Bucha
ČLENOVIA: Bc. Anton Dúbravec, Michal Koričanský, Daniela Matušková, Mgr. Marta Némethová, Mgr. Pavlína Karmažínová, Vlasta Gašparíková, PhDr. Zuzana Macurová, Eduard Šúry
TAJOMNÍČKA: Ing. Mária Mrnková
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018