Komisia sociálna a kultúrna

Zloženie komisie

 
PREDSEDA: Mgr. Pavlína Karmažínová
ČLENOVIA: Bc. Anton Dúbravec, Ing. Mária Fačkovcová, Mgr. Tomáš Karmažín, Mgr. Marta Némethová, PhDr. Zuzana Macurová, Vlasta Gašparíková, Mgr. Arch. Rastislav Petrovič, Jozef Valábek
TAJOMNÍČKA:  Ing. Mária Mrnková
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-12-10
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond