Komisia sociálna a kultúrna

Zloženie komisie

 
PREDSEDA:
Mgr. Ján Jankulár 
 
ČLENOVIA:
Bc. Anton Dúbravec
Bc. Miroslava Sabová Dudášová 
Patrik Eckert
Vlasta Gašparíková
Bc. Regina Kružlíková
Jozef Valábek
DiS. art. Dagmar Šajbidorová
Mgr. Lucia  Vargová Droppová

TAJOMNÍČKA:  
Ing. Mária Mrnková
 

Náplň práce

Posudzuje žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky a posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-11-30
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond