Zvýšená hladina vody vo Váhu

Zvýšená hladina vody vo Váhu
[2023-02-20]
Oznamujeme obyvateľom mesta Sereď, že je prechodne výrazne zvýšená hladina vodného toku rieky Váh a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva. Bezprostredné ohrozenie obyvateľstva mesta Sereď nehrozí. Prietok vody je na úrovni I. stupňa povodňovej aktivity, ale ho nedosahuje. Tento stav potrvá niekoľko dní a potom hladina rieky klesne. Stav nastal po daždivom počasí a následnom regulovaním vodného toku rieky Váh. 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond