COVID-19: Informácia zo zasadnutia krízového štábu mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 14.04.2021

[2021-04-14]
Mesto Sereď pripravilo na sobotu 17.4.2021 päť odberných miest na antigénové testovanie. Sú určené predovšetkým rodičom detí, ktoré nastúpia do škôl a škôlok od 19.4. 2021 (viac dolu v odstavci Školy) a samozrejme pre potreby zamestnancov na cestu do práce či iné služby a návštevy prevádzok otvorené od 19.4.2021.
 
Certifikát z testovania z 17.4.2021 bude platný 14 dní v našom regióne. Netýka sa to zamestnancov škôl a zákonných zástupcov detí na cestu do škôl . Tí stále všetci potrebujú certifikát nie starší ako 7 dní.
 
V stredu 14.4.2021 o 19,00 hod. spustíme rezervačný systém do piatku 16.4.2021 do 12.00 hod.
 
Odberné miesta S REZERVÁCIOU:
Mestský úrad –     v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke            12,30 – 16,30 hod
Matrika MsÚ –     v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke            12,30 – 16,30 hod
ZŠ Fándlyho –      v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke            12,30 – 16,30 hod
ZŠ Komenského –v čase 7,30 – 11,30  +   po prestávke             12,30 – 16,30 hod
 
Odberné miesto BEZ REZERVÁCIE:
DC seniorov Jesenského – v čase 7,30 – 11,30 + po prestávke od 12,30 – 16,30 hod
 
V Seredi sa môžete dať DENNE otestovať aj na odbernom mieste Phoenix Corp. na SAD – Trnavská ulica s možnosťami rezervácie https://korona.gov.sk
 
Informácie o prevádzke škôl a mestského úradu od 19. 04. 2021
Školy – pokračuje prezenčná výučba v materských školách, a na I. stupni základných škôl zriadených mestom Sereď. Rozširuje sa prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. , V ZUŠ  pokračuje vzdelávanie prezenčnou formou v individuálnom vyučovaní pre žiakov vo veku prvého stupňa okrem spevu a hry na dychové nástroje. ZŠ J. A. Komenského bude prezenčne vzdelávať aj žiakov 5. – 7. ročníka v skupinách 5+1 bez možnosti pripojenia sa na dištančné vzdelanie.
 
Mestský úrad Sereď – je otvorený. Všetky oddelenia MsÚ (vrátane POKLADNE a OVEROVANIA) pracujú v bežných úradných hodinách s koordinujúcou službou na vchode. Pri vstupe na úrad sa treba preukázať napr.:
- platným potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (nie starší ako 14 dní)
- platným dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starším ako 3 mesiace)
- platným dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou dávkou vakcíny a zároveň od tohto druhého očkovania uplynulo aspoň 14 dní
dokladom, že máte vek nad 65 rokov
 
Mestské múzeum a knižnica – budú otvorené od pondelka 19.04.2021. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke a facebooku Domu kultúry.

Prílohy

  • COVID-19: Informácia zo zasadnutia krízového štábu mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 14.04.2021 PDF [231 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond