Prosba krízového štábu k celoplošnému testovaniu

[2020-10-30]
Ak máte nad 65 rokov a nie ste už zamestnanec – využite prosím odporúčanie vlády a nezúčastnite sa na testovaní. Ak sa nezúčastníte testovania,  stále  môžete ísť na:
- nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, pre Vás a osoby na Vás odkázané, o deti, domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
- prechádzku so psom do 100 m od bydliska a postarať sa o hospodárske zvieratá
- pohreb alebo krst blízkej osoby, uzavrieť manželstvo.
 
Toto testovanie potrebujú najmä pracujúci ľudia, aby mohli nastúpiť v pondelok do práce. Aby boli zabezpečené prevádzky na Slovensku.
Zamestnávatelia musia vyžadovať od pondelka 2.11.2020 pri nástupe „certifikáty o testovaní“ od všetkých zamestnancov.
 
Ak dorazíte na odberné miesto – pozrite si, prosím, koľko je ľudí v rade pred Vami. Približne 30-35 ľudí pred Vami znamená asi hodinu čakania.
 
Ak budete mať v ruke certifikát – urobte si aspoň jeho snímku mobilom alebo požiadajte o to svojich príbuzných. Mestá a obce nemajú takéto certifikáty a nevedia Vám potom pomôcť v prípade straty.
 
Prečo nemáme viac odberných miest? Lebo už teraz je problém so zabezpečením zdravotníckeho personálu na tie miesta, ktoré mestá a obce zriadili.
 
Píšu či volajú nám zdravotne hendikepovaní, tehotné budúce mamičky, osoby nad 65 rokov, dokonca aj onkologickí pacienti – ako im bude umožnené prednostné testovanie. Odporúčam osloviť dozor, ktorý  vykonáva príslušník polície na odbernom mieste a spoliehať sa na ochotu a empatiu ľudí stojacich v rade.
 
Prosím buďte ohľaduplní, ak si pracovníci odberného miesta vyhlásia prestávku. Sú to takisto ľudia a potrebujú  vykonať svoje potreby.
 
Zdôrazňujeme všetkým, že celoplošné testovanie riadi armáda – ozbrojené  sily SR. Riadiaci štáb je mimo mestského úradu. OS SR majú zabezpečiť aj materiál na odberné miesta.
 
Mesto Sereď  iniciatívne okrem toho zabezpečilo na odberné miesta – označenie  OM, banery a nástenky. Ochrannými prostriedkami sme vybavili administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov (respirátor FFP3, FFP2, rukavice, štíty, rúška, dezinfekcia, ochranný oblek), zabezpečili sme lekárničky, krabicové jemné servítky, odpadkové koše a vrecia, perá, nožničky, špagáty, stoly, stoličky, lavice, vybavili sme 3 x dezinfekciu priestorov v našej réžii a réžii hasičov a iné. Vďaka ochote zamestnankýň školskej jedálne ZŠ Fándlyho, ktoré počas soboty a nedele uvaria 220 obedov a 220 večerí, sme zabezpečili stravovanie pre všetkých pracovníkov na odberných miestach. Mesto zabezpečilo pre odberné tímy aj horalky, kávu, čaj, nealko a iný drobný materiál.
 
Ak máte dodatočné otázky – pozrite prosím aj https://www.somzodpovedny.sk/#otazky.
Ďakujeme  Vám  za  trpezlivosť  a pochopenie
za krízový štáb mesta SEREĎ
 
Martin Tomčányi            
Tibor Krajčovič
Miroslav Račák
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond