COVID-19: Prevádzka trhoviska od 2. mája

[2020-04-23]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond