COVID-19: Otváranie vonkajších športovísk v Seredi

[2020-04-22]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond