COVID-19: Opatrenia pre nosenie rúšok

[2020-04-20]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond