COVID-19: Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov

[2020-04-09]

Prílohy

  • COVID-19: Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov PDF [1 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond