COVID-19: Usmernenie pre dobrovoľníkov, ktorí sa budú počas platnosti zákazu vychádzania v zmysle uznesenia vlády č. 207 zo 6. apríla 2020 podieľať na zabezpečení činnosti karanténnych zariadení.

[2020-04-08]
Dobrovoľníkom je umožnené vykonávať činnosti potrebné na zabezpečenie chodu karanténnych zariadení podľa ods. 1 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn.: OLP/3012/2020 zo 04.04.2020. Pri výkone svojej činnosti môžu prekračovať hranice okresu a kraja.
 
·         Pri kontrole hliadkou PZ dobrovoľník uvedie že ide vykonávať dobrovoľnícku činnosť  na zabezpečenie činnosti karanténneho zariadenia pre repatriantov
·uvedie tiež karanténne zariadenie a činnosti, ktoré bude vykonávať.
·         Ak môže preukáže sa preukazom príslušnosti k dobrovoľníckej organizácii.
·         Vyplní formulár, ktorý mu dá príslušník PZ kontrolujúci dodržiavanie zákazu vychádzania.
·         Kontrolu formulárov a posúdenie vykoná sekcia krízového riadenia po ich doručení PZ.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond