COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s Covid-19 - šiesta aktualizácia

[2020-04-01]

Prílohy

  • COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s Covid-19 - šiesta aktualizácia PDF [553 KB]
  • Infografika do prevádzok PDF [72 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond