COVID-19: Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat

[2020-03-31]

Prílohy

  • Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat PDF [678 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond