COVID-19: Uznesenie vlády SR 169/2020 - Rozšírenie núdzového stavu

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond