COVID-19: Potvrdený prvý prípad obyvateľa pochadzájúceho zo Serede, po príchode zo zahraničia diagnostikovaného v záchytnom stredisku

[2020-03-27]
Potvrdený prípad občana zo Serede pozitívneho na koronavírus
Bol diagnostikovaný prvý pacient s koronavírusom pochádzajúci zo Serede.
Vrátil sa zo zahraničia a bol pozitívne testovaný v záchytnom stredisku po prekročení hraníc.
Nevkročil do Serede.
Je umiestnený v záchytnom stredisku.
 
krízový štáb mesta Sereď
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond