COVID-19: Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 25.03.2020

[2020-03-25]
 
Bez rúška či iného krytu úst a nosa ani na krok z domu.
Chránite tým nielen seba – ale spoločne všetkých.
Mestský úrad (MsÚ) Od pondelka 23.03.2020 je vchod do budovy MsÚ zatvorený. Odporúčaná je mailová (mu@sered.sk) a telefonická komunikácia:
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094 - telefónna ústredňa
 
(všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad)
Pri vchode Vás vpustí a usmerní zamestnanec úradu od pondelka do piatku v čase od 8,00 – 12,00 hod.
Odporúčame platiť poplatky a iné platby mestu elektronickou formou. Je možnosť platby aj bankomatovou kartou (aj na zbernom dvore – tam IBA bankomatovou kartou).
 
Distribúciu rúšok pre seniorov v meste nad 75 rokov končíme dnes – v stredu 25.3.2020. Ak obyvateľ mesta narodený pred rokom 1945 (vrátene 1945) nedostal do 25.03.2020 rúško – nech kontaktuje prosím linky 031 – 7892392, 7892393, 7892094 v čase pondelok až piatok od 08,00 – 12,00hod. 25.03.2020 začíname distribúciu rúšok pre seniorov narodených 1946 – 1955. Buďte doma prosím. Donesieme Vám rúška na Vaše adresy trvalého pobytu a vhodíme do schránok, aby sa predišlo osobnému kontaktu.
 
Mestská polícia robí prevenciu. V prípade potreby treba volať číslo 159.
 
Telefónne linky mesta Sereď 031 – 7892392, 7892393, 7892094 slúžia aj na zabezpečenie nákupu potravín, liekov, drogérie od pondelka do piatku v čase 08,00 – 10,00 hod. Linky sú určené osamelo žijúcim seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým rodičom s deťmi a ľuďom v karanténe. Prosíme občanov, aby túto linku použili len v čase najväčšej núdze.
 
Predajne potravín, drogérie, predajne novín, krmiva pre zvieratá a iné obchody budú každú nedeľu zatvorené. Seniori nad 65 rokov môžu nakupovať pre nich v určenom čase od 9:00 do 12:00.
 
Dodržujte v akomkoľvek rade odstup aspoň 2 metrov (pokladňa, pošta, úrady a iné).
 
Pohrebné obrady sa uskutočňujú len pri hrobovom mieste za účasti najbližších príbuzných.
 
Až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy-
Všetky školy, škôlky aj detské ihriská v meste sú do odvolania uzavreté.
 
 
EKONOMIKA
Mesto Sereď v spolupráci so ZMOS a Úniou miest pripravujú návrh opatrení na zmiernenie dopadov na ekonomiku a chod mesta, spoločností, škôl v  súvislosti s koronavírusom. ZMOS a Únia miest bude komunikovať s novou vládou.
 
Dočasné opatrenia v meste SEREĎ
ODPADY
jarný veľkobjemný zber odpadov sa skončil 13.03.2020.
zberu komunálneho odpadu beží podľa harmonogramu.
zberu separátov beží podľa harmonogramu (plasty + kovy, papier, sklo)
zber BRO odpadu (vrecia, konáre, hnedé sudáky) beží od 16.03.2020 podľa harmonogramu
zberný dvor je otvorený počas zverejnených otváracích hodín. Platba za stavebný odpad len kartou
 
MIESTNE DANE A POPLATKY, NÁJMY
výmery na záber verejného priestranstva (200 € ročne) neboli ešte distribuované a zatiaľ sú stopnuté
daň za nehnuteľnosti je úplne stopnutá a ak začneme tak s fyzickými osobami
daň za psa je stopnutá
ak začneme s distribúciou výmerov – tak ako prvé by boli výmery za odpady a to len pre fyzické osoby
čo sa týka nájmov za mestské priestory (resp. priestory Správy majetku Sereď) – pozastavené. Plánujeme vystaviť dobropisy a opravné faktúry za marec podľa skutočnej doby používania.
 
ŠKOLSTVO
Všetky školské prevádzky sú uzatvorené do odvolania.
Ešte tento týždeň zverejníme informácie ohľadom postupu poplatkov do CVČ, ŠKD, MŠ a iných.
Do konca mesiaca marec zverejníme informácie ohľadom prijímanie do škôl a škôlok.
 
ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA
REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 
 
 
 
 

Prílohy

  • Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 25.03.2020 PDF [621 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond