COVID-19: Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 20.03.2020

[2020-03-20]
Bez rúška či iného krytu úst a nosa ani na krok. Nielen do obchodov či otvorených prevádzok. Chráňte nielen seba – ale spoločne všetkých. Najlepšie pre Vás je ostať doma.
Mestský úrad (MsÚ) Od pondelka 23.03.2020 bude vchod do budovy MsÚ zatvorený. Odporúčaná je mailová (mu@sered.sk) a telefonická komunikácia:
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094 - telefónna ústredňa
 
(všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad)
V prípade nutnosti vstupu na úrad je nutné dodržiavať odstup a riadiť sa podľa pokynov zamestnanca úradu. Povinnosťou je mať na ústach rúško, respirátor resp. mať inak zakrytý nos a ústa. Pri vchode Vás vpustí a usmerní zamestnanec MsÚ od pondelka do piatku v čase od 08,00 – 12,00 hod.
 
Odporúčame platiť poplatky a iné platby mestu elektronickou formou. Je možnosť platby aj bankomatovou kartou (aj na zbernom dvore – tam IBA bankomatovou kartou).
 
Mestská polícia robí prevenciu. V prípade potreby treba volať číslo 159.
 
Telefónne linky mesta Sereď 031 – 7892392, 7892393, 7892094 slúžia aj na zabezpečenie nákupu potravín, liekov, drogérie od pondelka do piatku v čase 08,00 – 10,00 hod. Linky sú určené osamelo žijúcim seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým rodičom s deťmi a ľuďom v karanténe. Mesto Sereď už opatruje odkázaných ľudí cez svojich zamestnancov – opatrovateľky a opatrovateľov Prosíme občanov, aby túto linku použili len v čase najväčšej núdze. Nákup a rozvoz budú zabezpečovať zamestnanci Mesta Sereď.
 
Mestské linky autobusu v Seredi dňom 17. 3. 2020 premávajú v obmedzenom režime ako v medzisviatkovom období na konci kalendárneho roka. Vstup do vozidla iba strednými, resp. zadnými dverami. Cestujúci musí mať na ústach rúško, respirátor resp. mať inak zakrytý nos a ústa. Bude vyznačená ochranná zóna vodiča. MHD bude vykonávaná bezplatne.
 
Trhovisko na Mlynárskej ulici je uzatvorené pre verejnosť – predaj je zastavený.
 
Spoločenské, kultúrne a športové podujatia
Pohrebné obrady sa budú uskutočňovať len pri hrobovom mieste – mimo domu smútku. Odporúčame zúčastňovať sa pohrebných obradov len najbližším príbuzným.
 
Všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia sú zrušené a odložené na neurčito. Uzavreté sú detské ihriská v meste.
 
ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA
REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A OVERENÉ INFORMAČNÉ ZDROJE ŠTÁTU A SAMOSPRÁVY :
 

Prílohy

  • Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 20.03.2020 PDF [203 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond