COVID-19: Informácia zo zasadnutia krízového štábu mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 12.03.2020

[2020-03-12]
Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020 mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 12.03.2020 o 15,45 hod MsÚ Sereď
 
Železničná doprava - Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.
 
Autobusová doprava - Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod
 
Kamiónová preprava tovaru - Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.
 
Lodná doprava - Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu. Letecká doprava Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

Pošta - Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.
 
Karanténa - povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur
 
Školy - od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti - posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy
 
Hranice - veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.
 
Voľnočasové aktivity
- od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov
- zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá - pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur - zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach
 
Nakupovanie
- počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky
- pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej
 
Služby pre občanov
- obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne
- obmedzenie fungovanie Sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky
- špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobneInformácia zo zasadnutia krízového štábu
 
 
Od pondelka 16.03.2020 ZMENA stránkových otváracích hodín na mestskom úrade:
Pondelok:          13,00 – 16,00hod
Utorok:              08,00 – 12,00hod
Streda:              13,00 – 17,00hod
Štvrtok:              08,00 – 12,00hod
Piatok:               08,00 – 12,00hod             
 
Na mestskom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky – vybavovanie do 5-7 min a je nutné dodržiavať odstup podľa pokynom zamestnanca úradu.
 
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094  - telefónna ústredňa
 
 (všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad)
 
Odporúčame platenie poplatkov a iných platieb elektronickou formou. Objednali sme aj platobné terminály na platby bankomatovou kartou (do pokladne MsÚ a aj na zberný dvor).
 
Naša domová správa od 16.03.2020 ruší všetky schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 
Oblasť školstva
Podľa pokynov Ústredného krízového štábu s platnosťou od pondelka 16. 03. 2020 sa na 2 týždne uzatvárajú všetky školské a predškolské zariadenia.
Plaváreň na ZŠ J. Fándlyho je uzatvorená do 31.03.2020
Pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy budú denne na svojich webových, facebookových stránkach alebo prostredníctvom mailovej komunikácie zverejňovať úlohy a študijné materiály pre deti a žiakov, pravidelne upozorňovať na potrebu eliminácie osobných stretnutí, nevyhnutnosti potreby zvýšenej hygieny, príjmu vitamínov, oddychu a spánku.
 
Spoločenské, kultúrne a športové podujatia
Pohrebné obrady sa budú uskutočňovať len pri hrobovom mieste – mimo domu smútku. Odporúčame zúčastňovať sa pohrebných obradov len najbližším príbuzným.
Denné centrum seniorov nebude v prevádzke do 31.3.2020.
Kino NOVA, Dom kultúry, Mestská knižnica a Mestské múzeum  nebude v prevádzke do 31.3.2020.
Všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia sú zrušené a odložené na neurčito.
Zatvárajú sa aj fitnescentrá, športoviská, všetky aquaparky, lyžiarske strediská a zábavné podniky.
Na Slovensku sa cez víkend uzatvárajú aj nákupné centrá, s tým, že budú otvorené iba lekárne, drogérie a potraviny.
 
ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
a REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Prílohy

  • Informácia zo zasadnutia krízového štábu mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 12.03.2020 PDF [196 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond