COVID-19: Informácie k preventívnym opatreniam

[2020-03-10]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond