Mimoriadna situácia - kalamitný výskyt komárov

[2019-06-14]
Z dôvodu kalamitného výskytu komárov prednosta okresného úradu v Galante dňa 13.06.2019 o 15.00 hod. vyhlasuje mimoriadnu situáciu na území okresu Galanta. Bude prebiehať monitoring s potvrdením kalamitného výskytu komárov. Po zistení kalamitného stavu bude nasledovať postrek proti komárom o čom budú obyvatelia upozornení.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond