Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

[2018-06-21]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018