Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

[2017-06-05]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond