Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi za rok 2016

[2016-04-06]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018