Odvolanie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

[2015-09-02]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond