Vypaľovanie trávy je zakázané !!!

[2015-03-20]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond