Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase letných poľnohospodárskych prác

[2014-06-24]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond