Výpis z analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v okrese Galanta

Výpis z analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v okrese Galanta
[2024-06-12]

Prílohy

  • Výpis z analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v okrese Galanta PDF [2.99 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď