Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska
[2022-04-01]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond