Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska
[2022-04-01]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe