COVID-19: Na odbernom mieste na Kasárenskej ul. sa môžete už aj objednať

[2021-02-14]
Na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php sa dá objednať presne na čas na ATG testovanie v Seredi na Kasárenskej ulici. 
 
KŠ mesta Sereď
 
V Seredi sa môžete dať otestovať aj na ďalších 2 odberných miestach – bez ohľadu na trvalý pobyt:
- Kasárenská ulica (pondelok – sobota) 9,00 – 13,00 + po prestávke 14,00 – 18,00)
- Trnavská ul. Phoenix Corp. na SAD (pondelok – nedeľa) v čase 9,00 – 13,00 + po prestávke 14,00 – 17,00
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond