Zákaz vypaľovania - riziko požiarov

[2020-03-26]
Vážení občania,
Hasiči varujú pred nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej trávy, lístia a vetiev z poorezávaných stromov.  Mnoho občanov využíva toto obdobie na jarné upratovanie záhrad. Pripomíname Vám, že vypaľovanie porastov, kríkov a stromov je  porušením zákona 314/2001  o ochrane pred požiarmi.
Vyzývame Vás:
Nevypaľujte suché trávnaté porasty
Nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť
Nefajčite v lesoch
Na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská
Pri odchode ohniská dôkladne uhaste
Za porušenie týchto povinnosti je možné uložiť pokutu do výšky 331 € pre občanov a 16 596 € firmám.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond