Oznam o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

[2019-07-01]

Prílohy

  • Oznam o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru PDF [197 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond